Valpar/Puppies

Vi har inga valpar just nu men planerar Keeshond valpar sommaren 2024./ We don't have any puppies now but planning Keeshond puppies for summer 2024.